SZC logo

Szegedi Szakképzési Centrum

OM kód: 203052 | 6720 Szeged, Stefánia 14.

Intézmény logo

Szegedi SZC Kőrösy József Közgazdasági Technikum

HírekKözérdekű adatokCLASSROOMKRÉTA

Kőrösy Alapítvány

Kőrösy Alapítvány

Kőrösy Alapítvány

Kőrösy Alapítvány

Alapítva: 1991.
Közhasznú szervezet, nyílt alapítvány, céljainak megvalósítása érdekében bármely bel- és külföldi magánszemélytől, szervezettől pénzbeni vagy dologi támogatást fogad.

Az iskola keretei között működő alapítványunk a fenntartó által nem biztosítható, ám az iskolai életben nélkülözhetetlen tevékenységek támogatását tűzte ki célul.

Céljai:

 1. az Iskola tehetséges tanulóinak és pedagógusainak szociális támogatása
 2. a hátrányos helyzetű tanulók felzárkóztatása
 3. a kiemelkedő tanulmányi, kulturális és sporttevékenységet végző tanulók ösztöndíjban való részesítése
 4. az Iskola vonatkozó szabályzataiban részletezett „Év pedagógusa” és „Év tanulója” cím odaítélése és díjazása a szabályzatokban meghatározott testületek javaslata alapján
 5. tanulók, dolgozók pályázatainak, pályaműveinek elkészítéséhez szükséges pénzügyi fedezet biztosítása
 6. hazai és külföldi oktatási intézményekkel együttműködés kialakítása, közös szakmai, pedagógiai programok, cserekapcsolatos lebonyolítása, pénzügyi fedezetének egészben vagy részben történő biztosítása
 7. tanulmányi, és egyéb versenyek támogatása
 8. az idegen nyelvi, kommunikációs, gazdasági és informatikai képzés támogatása, fejlesztése
 9. az iskolai sporttevékenység támogatása, fejlesztése
 10. az iskola kulturális tevékenységének támogatása
 11. nevelési hatékonyság fokozása
 12. az oktatás színvonalának emelése érdekében tanórán kívüli foglalkozások (pl.: korrepetálás, differenciált képességfejlesztés, szakkör, vizsgára, versenyre való felkészítés, stb.) szervezése, költségeinek fedezése
 13. az euróatlanti integráció elősegítése érdekében szakmai és nyelvi projektek létrehozásához szükséges költségek egészben vagy részben történő fedezése
 14. Kőrösy József emlékének ápolása, hagyományőrzés

Adószáma: 19085517-1-06

Bankszámlaszáma: OTP 11735005-20363952

Támogatás formái:

1. Személyi jövedelemadó 1 %-a

Ha céljaink az Önök egyetértésével találkoznak, akkor kérjük, személyi jövedelemadójuk 1%-át alapítványunknak ajánlják fel. Így egyébként is befizetendő adójának 1%-ából gyermeke jobb színvonalú oktatását-nevelését segíti.

A lenti nyilatkozaton előre kitöltöttük alapítványunk adószámát, ezt kinyomtatva adja le munkáltatójának, vagy nyújtsa be adóbevallásával együtt.

Egy másik nyilatkozaton lehetősége van adójának második 1 %-áról is rendelkeznie valamely egyház, vagy a tehetséges fiatalokat támogató állami szerv, a Nemzeti Tehetség Program javára. Ez utóbbi esetben az alsó részen a technikai számhoz a 1823-at, a névhez a Nemzeti Tehetség Programot kell írnia.

2. Adományozás

Gazdasági társaságok az alapítványunknak nyújtott adomány 20%-ával csökkenthetik adózás előtti eredményüket a társasági adóról szóló törvény rendelkezései alapján (1996. évi LXXXI. törvény 7. § (1) bekezdés z) pont). Másrészt az adomány összege költségként elszámolható (ugyanezen törvény 3. melléklete B) részének 17. pont). Ehhez alapítványunk igazolást állít ki a befizetett, átutalt adomány összegéről.

1%-os nyilatkozat a Kőrösy Alapítvány javára


Partnereink

SZC logo

Szegedi Szakképzési Centrum


Szegedi SZC Kőrösy József Közgazdasági Technikum

6720 Szeged, Stefánia 14.

Telefon: +36 62/547-157

E-mail: info.korosy@korosy.hu

OM azonosító: 203052


2024Szegedi SZC Kőrösy József Közgazdasági Technikum