SZC logo

Szegedi Szakképzési Centrum

OM kód: 203052 | 6720 Szeged, Stefánia 14.

Intézmény logo

Szegedi SZC Kőrösy József Közgazdasági Technikum

HírekKözérdekű adatokCLASSROOMKRÉTA

Okleveles technikusképzés

Okleveles technikusképzés

Iskolánkba felvételt nyert diákok 2021. szeptemberétől bekapcsolódhatnak az okleveles technikusképzésbe.

Mi az okleveles technikusképzés lényege?

 • A program a technikum és a felsőoktatási intézmény – valamint a duális partner vállalat(ok) – együttműködésén alapszik.
 • A tanulók a technikum és egy felsőoktatási intézmény által közösen kidolgozott, emelt szintű szakmai program alapján végzik a technikumot.
 • A képzésbe beépített többlet ismeretanyag elsődlegesen felsőfokú alapozó ismeretek elsajátítására irányul.
 • A képzési idő a „hagyományos” technikumival megegyező (5 év).
 • Az ágazati alapoktatás a közös ágazati tartalommal folyik, vagyis az első két évben ugyanúgy az ágazati alapismereteket sajátítják el a tanulók. A többlet oktatási tartalom a szakmaválasztást követően, a szakirányú oktatás során épül be a képzésbe Melyek az okleveles technikusképzés előnyei?
 • A képzés elvégzését követően a tanulók tanulmányi eredményük függvényében felvételre kerülnek az együttműködésben részes felsőoktatási intézménybe.
 • Az előre meghatározott kreditpontok elismerésével a felsőfokú tanulmányok időtartama lerövidülhet. A tudásbeszámítás feltételeit és a felsőfokú képzés időtartamát a technikum és a felsőoktatási intézmény együttműködési 2 megállapodása rögzíti. A kreditbeszámítás eredményeként felszabadult időt a hallgató akár képzési területének bővítésére vagy munkavállalásra is tudja fordítani.
 • A tanuló abban az esetben is kérelmezheti a megszerzett tudás elismerését, ha más felsőoktatási intézményben tanul tovább (a beszámítás az adott intézmény eljárásrendje szerint történik).
 • A duális képzőhelyekkel való együttműködésnek köszönhetően a hallgatók felsőfokú duális képzése folytatódhat ugyanannál a cégnél, amellyel szakképzési munkaszerződésük volt.
 • A képzést elvégzettek a magasabb szintű szakmai ismeretekre utaló „okleveles technikus” megjelölést használhatják. 

A technikumi képzés további előnyei:

 • közismereti oktatás a gimnáziumival azonos tartalommal és óraszámban
 • a képzés végén egyszerre szerezhető érettségi végzettség és szakképzettség
 • a szakmai vizsga a kötelező vizsgatárgyak mellett ötödik érettségi vizsgatárgyként kerül figyelembe vételre, emelt szintű vizsgaként
 • előrehozott érettségi vizsga lehetősége három tantárgyból
 • szakképzési ösztöndíj, a tanulmányok sikeres befejezését követően egyszeri pályakezdési juttatás
 • duális képzésben a minimálbér legalább 60%-ának megfelelő összegű munkabér
 • szociális helyzet és jó tanulmányi eredmény alapján pályázat útján nyújtott támogatás 
 • két szakma megszerzése ingyenes

Kiknek ajánlott az okleveles technikusképzés?

 • azoknak a jó tanulmányi eredménnyel rendelkező tanulóknak, akik tudatosan szeretnék építeni jövőjüket 
 • azoknak, akik érettségi végzettséggel szakmát kívánnak tanulni

Mikor lehet bekapcsolódni a programba?

A képzésbe jelentkezni lehet:

 1. A középiskolai felvételi eljárás során - ebben az esetben a tanulónak már 9. évfolyamtól biztos helye van a programban (azzal, hogy az első két évben 3 ugyanazokat az ágazati alapismereteket tanulják, mint a nem okleveles osztályokban);
 2. az ágazati alapoktatást követően – a szabad férőhelyek függvényében;
 3. érettségi végzettséggel – a képzés ebben az esetben főszabályként kettő vagy három éves (a Szakmajegyzékben az adott szakmára meghatározottak szerint).

Az okleveles technikusképzésben való részvétel feltételei:

A programba tanulmányi eredményük figyelembevételével, előre meghatározott kritériumok alapján juthatnak be a jelentkezők.

További információk itt elérhetők.


Partnereink

SZC logo

Szegedi Szakképzési Centrum


Szegedi SZC Kőrösy József Közgazdasági Technikum

6720 Szeged, Stefánia 14.

Telefon: +36 62/547-157

E-mail: info.korosy@korosy.hu

OM azonosító: 203052


2024Szegedi SZC Kőrösy József Közgazdasági Technikum