SZC logo

Szegedi Szakképzési Centrum

OM kód: 203052 | 6720 Szeged, Stefánia 14.

Intézmény logo

Szegedi SZC Kőrösy József Közgazdasági Technikum

HírekKözérdekű adatokCLASSROOMKRÉTA

Középfokú képzés

Középfokú képzés

Iskolánk Szeged város nagymúltú, elméleti és gyakorlati oktatást folytató intézménye, ahol hagyomány a minőség. 135 éve állunk az oktatás szolgálatában, tradíció és innováció egyaránt jellemez bennünket.

Korszerű tudás átadása mellett két idegen nyelvet, tízujjas vakírást tanítunk, IKT-kompetenciát fejlesztünk, számos külföldi kapcsolattal rendelkezünk. Tőlünk egyenes az út a felsőoktatásba, illetve végzett tanulóink könnyen helyezkednek el a munkaerőpiacon.

A 2024 szeptemberében induló osztályainkban - technikumi keretek között - a gazdálkodás és menedzsment ágazatban folytatunk oktatást. Célunk olyan szakmai alapozó képzés biztosítása, amellyel a tanulóknak esélyt nyújtunk az érettségi és szakmai végzettség megszerzésére, valamint szakirányú felsőfokú iskolai továbbtanulásra, szakirányú munkába állásra. A nyelvi előkészítő és a nyelvi osztályunkban két idegen nyelv (angol és német), az informatika orientációjú osztályban angol nyelv és az üzleti orientációjú osztályban angol vagy német nyelv. Részletes tájékoztató a linken.

Általános tudnivalók a jelentkezésről

Az iskolánkba jelentkező tanulóknak matematikából és magyar nyelvből kell központi felvételit írniuk.

A tanulók a tanulói jelentkezési lap kitöltésével 2023. november 30-ig jelentkezhetnek az egységes (központi) írásbeli felvételi vizsgára. Ezt abba az iskolába juttatják el, amelyikben a tanuló a központi írásbelit szeretné megírni. Ha a tanulónak részképességi zavarként érzékszervi vagy írással kapcsolatos problémája van, kérjük, jelezzék a jelentkezési lapon.

A tanuló csak egy intézménybe jelentkezhet írásbeli felvételi vizsgára, amelynek időpontja 2024. január 20. (szombat) 10 óra. Elért eredménye más iskolákban is beszámítható. 2024. január 30-én 14 órakor azok a tanulók írhatnak pótló felvételit, akik az első alkalommal - nekik fel nem róható ok miatt - nem tudtak részt venni az írásbelin. Iskolánk a vizsga eredményéről 2024. február 9-ig tájékoztatja a vizsgázókat az Értékelő lap személyes átadásával.

Az általános iskola 2024. február 21-ig továbbítja a tanulók jelentkezési lapját a középfokú iskolának és a Felvételi Központnak. A tanuló több jelentkezési lapot is kitölthet, és egy adott iskolában több tagozatot vagy osztályt is megjelölhet. Külön adatlapon kell feltüntetnie, hogy hány jelentkezési lapot állított ki, és milyen sorrendben kéri a felvételét az egyes osztályokba.

Az egységes (központi) felvételi vizsgát tett tanulók – akár nálunk, akár másik középiskolában írták a központi felvételit – az Értékelő lap másolatát csatolják a jelentkezési laphoz.

A felvételt meghatározó pontokat a hozott illetve a központi felvételin szerzett pontok összege határozza meg osztályonként eltérő módon. Iskolánkban a 7. osztály év végi és a 8. osztály félévi eredményét vesszük figyelembe az alábbi öt tantárgyból: magyar nyelv, irodalom, matematika, történelem, idegen nyelv. Az így szerzett 50 pont jelenti a hozott pontokat.

A központi írásbeli felvételi vizsga időpontja: 
2024. január 20. (szombat) 10 óra


Középiskolai felvételi eljárás

 • 2023.10.20 a felvételi tájékoztatók nyilvánosságra hozatala
 • 2023.11.30 tanulók jelentkezése a központi írásbelire, közvetlenül a vizsgát szervező intézménybe
 • 2024.01.20 általános felvételi eljárás kezdete
 • 2024.01.20 10:00 óra 9. évfolyamra központi írásbeli
 • 2024.01.30 14:00 óra pótló írásbeli
 • 2024.02.09 a tanulók értesítése az írásbeli eredményről
 • 2024.02.21 az általános iskola továbbítja a jelentkezési lapokat
 • 2024.03.22 ideiglenes felvételi jegyzék nyilvánosságra hozatala
 • 2024.04.08 - 10 tanulói adatlapok módosítási lehetősége
 • 2024.05.02 tanulók értesítése

Előkészítők a nyolcadik osztályos tanulóknak:

Iskolánk felvételi előkészítőt tart matematikából és magyar nyelvből. Az előkészítő időpontjai a következők: matematikából kedden 15.00-16.30-ig, magyar nyelvből csütörtökön 15.00-16.30-ig.

Nyílt napok:

 • 2023. szeptember 21. (csütörtök) nyílt nap
 • 2023. november 23. (csütörtök) nyitott kapuk
 • 2023. december 7. (csütörtök) nyílt nap
 • 2024. február 6. (kedd) nyílt nap

Sajátos nevelési igényű, valamint a beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő jelentkezőre vonatkozó speciális elbírálási szabályok

 • a szülő kérelmet nyújt be a központi írásbeli felvételi vizsga bizonyos mentességeiről szakértői vélemény alapján
 • az igazgató ez alapján határozatot hoz (a határozat elleni jogorvoslat a fenntartó hatásköre)

A mentességek típusai:

 • időhosszabbítás
 • segédeszköz használat
 • felmentés az értékelés egy részlete alól

Bővebb információ a mellékelt tájékoztatóban. 

Szeretettel várjuk az érdeklődő tanulókat és szülőket!


Partnereink

SZC logo

Szegedi Szakképzési Centrum


Szegedi SZC Kőrösy József Közgazdasági Technikum

6720 Szeged, Stefánia 14.

Telefon: +36 62/547-157

E-mail: info.korosy@korosy.hu

OM azonosító: 203052


2024Szegedi SZC Kőrösy József Közgazdasági Technikum